Polityka prywatności

 

Definicje

Administrator danych

Agata Choczaj prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FANTY FRANKA AGATA CHOCZAJ, ul. Grabówki 454, 32-020 Wieliczka, NIP: 6321946735, REGON 388968063

Cookies

oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu

RODO

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Serwis

oznacza stronę internetową Administratora danych dostępną pod adresem: www.fantyfranka.pl

Urządzenie

oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Użytkownik

osoba korzystająca z Serwisu

Zbiór danych

oznacza zestaw danych o charakterze osobowym zbieranych przez Administratora Danych

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. W niniejszym dokumencie Użytkownik uzyska informacje na temat ogólnych zasad przetwarzania danych w organizacji Administratora danych, informacji o Administratorze danych (w rozumieniu art. 13 RODO), przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika za pomocą plików Cookies, wykorzystywanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora danych z wykorzystaniem Serwisu
  w zakresie wynikającym z regulaminu dostępnego w Serwisie.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z RODO, Ustawą z dnia
  10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami odnoszącymi się do przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 3. W związku z wprowadzoną przez Administratora danych Polityką Ochrony Danych dochowuje on należytej staranności w procesach przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu. W szczególności stosuje odpowiednie środki techniczne
  i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych. Ponadto dostęp do przetwarzanych danych mają wyłącznie osoby upoważnione i podmioty działające na jego wyraźne polecenie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu dokonywane jest w zakresie wskazanym w § 2 (Klauzula informacyjna).

§ 2 Klauzula informacyjna

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
  • realizacji umów i świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie wynikającym
   z regulaminu (art. 6 ust.1 b RODO),
  • realizacji zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wypełnieniu obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, m.in. takich jak cele rachunkowe i podatkowe, udostępnianie danych organom państwowym w granicach
   i na podstawie przepisów prawa;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, m.in. takich jak marketing bezpośredni, weryfikacja jakości sprzedawanych towarów, analiza aktywności
   w Serwisie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.
 2. Administrator danych, w wykonaniu celów, o których mowa powyżej, może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom świadczącym usługi doradcze lub audytorskie, hostingodawcy, dostawcy oprogramowania e-commerce, obsłudze księgowej, podmiotom świadczącym usługi reklamowe lub marketingowe, kurierom oraz innym podmiotom, jeśli uzna to za zasadne i proporcjonalne w stosunku do wskazanych w pkt. 1 celów.
 3. Dane użytkowników będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do zawarcia oraz wykonania umów, oraz realizacji i obsługi zamówienia a także do czasu odwołania zgody jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przesyłanie informacji dotyczącej oferowanych przez Administratora usług. W pozostałym zakresie dane Użytkownika przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. W przypadku przetwarzania danych w na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane będą przetwarzane do czasu ustania uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 5. Administrator danych nie przetwarza żadnych danych osobowych szczególnych kategorii.
 6. Użytkownicy mają prawo do:
  • poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  • zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • przeniesienia danych do innego administratora na warunkach opisanych w art. 20 RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania jest wyłącznie Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 7. W powyższych celach Użytkownicy mogą przesłać stosowne żądanie w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres Administratora sklep@fantyfranka.pl lub załatwić swoją sprawę osobiście w miejscu prowadzenia działalności przez Administratora danych.
 8. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar UE, tj. do USA –
  w związku z korzystaniem przez Administratora z usług Google i Facebook. Dostawcy Ci przystąpili do programu PRIVACY SHIELD, gwarantując tym samym poziom bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez prawodawstwo europejskie.
 9. Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora.
 10. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne ale konieczne w celu możliwości podjęcia i realizacji zamówień i innych usług przez Administratora.
 11. W stosunku do Użytkowników nie będzie miało miejsca zautomatyzowane decyzji
  w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

§ 3 Logi systemów i pliki Cookies

 1. Administrator danych wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Serwisu. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych.
 2. Przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik automatycznie przekazuje do nas dane dotyczące wersji przeglądarki, czas dostęp i ilość danych, adres IP, które to dane wykorzystywane są w celu poprawy działania Serwisu, weryfikacji pracy serwerów, a także dla celów statystycznych.
 3. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu mogą być zapisane pliki tekstowe (Cookies). Stosowane przez Administratora danych pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Mają one na celu wyświetlanie Serwisu zgodnie z jego preferencjami. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  • Cookies sesyjne: pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej, po tym czasie są trwale usuwane z urządzenia;
  • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w danym pliku bądź do ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Administrator wykorzystuje Cookies własne (umieszczone przez niego) oraz zewnętrzne (umieszczone przez zewnętrzne podmioty).
 6. Wchodząc pierwszy raz na naszą stronę w dolnym pasku zostanie wyświetlona informacja na temat stosowania przez nas plików Cookies. Jeżeli odrazu podjąłeś decyzję o akceptacji stosowania przez nas plików Cookies kliknij „Rozumiem
  i akceptuję”. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij w przycisk „Polityka Prywatności”. Zostaniesz przeniesiony do niniejszego dokumentu wyjaśniającego kwestie związane m.in. ze stosowanymi przez nas plikami Cookies. Jeżeli nie chcesz żeby pliki te były stosowane w możesz je wyłączyć z poziomu ustawień swoje przeglądarki. Oto linki do wskazówek jak to zrobić w wybranych przeglądarkach:
 7. Wyłączenie bądź ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na korzystanie ze naszej strony internetowej częściowo lub w pełnym zakresie.
 8. Administrator danych wykorzystuje Cookies własne danych w następujących celach:
  • konfiguracji serwisu, czyli umożliwieniu ustawienia funkcji i zawartości Serwisu zgodnie z preferencjami Użytkownika;
  • bezpieczeństwa serwera, czyli umożliwieniu polepszania wydajności Serwisu;
  • uwierzytelniania Użytkownika, czyli umożliwieniu uzyskania informacji o logowaniu Użytkownika do Serwisu;
  • stanu sesji Użytkownika, czyli umożliwieniu ustalenia sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz modyfikacji Serwisu zgodnie z preferencjami Użytkowników.
 9. Administrator usługi wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne (podmiotów trzecich)
  w następujących celach:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu Promocji serwisu pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com [Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA lub Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, IRELAND).

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl